Historical Order of Battle for 1945

of the United States Marine Corps

Historical Order of Battle (as at 30.4.1945):

 

Unit

Type

Base

MAW-1   Torokina, Bougainville
Headquarters Squadron   Torokina, Bougainville
Air Warning Squadron 3   Mindanao
Air Warning Squadron 4   Mindanao

MAG-11

  Peleliu
Headquarters Squadron-11   Peleliu
Service Squadron-11   Peleliu
Marine Fighter Squadron 114   Peleliu
VMF-121 Green Knights F4U
Peleliu
Marine Fighter Squadron 122   Peleliu
Marine Night Fighter Squadron 541   Peleliu
Marine Torpedo-Bomber Squadron 134   Peleliu

MAG-12

  Mindanao
Headquarters Squadron-12   Mindanao
Service Squadron-12   Mindanao
Marine Fighter Squadron 115   Mindanao
Marine Fighter Squadron 211   Mindanao
Marine Fighter Squadron 218   Mindanao
Marine Fighter Squadron 313   Mindanao

MAG-14

  Samar
Headquarters Squadron-14   Samar
Service Squadron-14   Samar
Marine Fighter Squadron 221   Samar
Marine Fighter Squadron 222   Samar
Marine Fighter Squadron 223   Samar
Marine Fighter Squadron 251   Samar

MAG-25

  Torokina, Bougainville
Headquarters Squadron-25   Torokina, Bougainville
VMR-152 R4D-1 Torokina/Bougainville
Marine Transport Squadron 153   Torokina, Bougainville

MAG-32

  Mindanao
Headquarters Squadron-32   Mindanao
Service Squadron-32   Mindanao
Marine Bombing Squadron 611   Mindanao
Marine Scout-Bomber Squadron 142   Mindanao
Marine Scout-Bomber Squadron 236 Black Panthers   Mindanao
Marine Scout-Bomber Squadron 243   Mindanao
Marine Scout-Bomber Squadron 341 Torrid Turtles   Mindanao
     
     
Back to Top    
     
MAW-2   Okinawa
Headquarters Squadron 2   Okinawa
Marine Observation Squadron 6
  Okinawa
Marine Observation Squadron 7
  Okinawa

MAG-21

  Guam
Headquarters Squadron-21   Guam
Service Squadron-21   Guam
Air Warning Squadron 1   Guam
VMTB-131 Diamondbacks TBM Okinawa
Marine Torpedo-Bomber Squadron 242   Tinian
Marine Fighter Squadron 225
  Guam
Marine Night Fighter Squadron 534   Guam
Marine Bombing Squadron 612   Saipan
Marine Observation Squadron 1   Guam
Marine Observation Squadron 2   Saipan
Marine Observation Squadron 8   Guam
Marine Transport Squadron 252   Guam
Marine Transport Squadron 253   Guam
Marine Transport Squadron 353   Saipan
Marine Transport Squadron 952   Guam
Marine Utility Squadron 2   Guam

MAG-22

  Engebi
Headquarters Squadron-22   Engebi
Service Squadron-22   Engebi
Air Warning Squadron 1   Engebi
Marine Fighter Squadron 113   Engebi
Marine Fighter Squadron 314   Guam
Marine Fighter Squadron 422   Engebi

MAG-23

  Midway
Headquarters Squadron-23   Midway
Service Squadron-23   Midway
Marine Fighter Squadron 324   Midway
Marine Scout-Bomber Squadron 343   Midway

MAG-24

  Lingayen
Headquarters Squadron-24   Lingayen
Service Squadron-24   Lingayen
Marine Scout-Bomber Squadron 133 Flying Eggbeaters   Lingayen
Marine Scout-Bomber Squadron 241 Sons of Satan   Lingayen
Marine Scout-Bomber Squadron 244 Bombing Banshees   Luzon

MAG-31

  Okinawa
Headquarters Squadron-31   Okinawa
Service Squadron-31   Okinawa
Marine Fighter Squadron 224   Okinawa
Marine Fighter Squadron 311   Okinawa
Marine Fighter Squadron 441   Okinawa
Marine Night Fighter Squadron 542   Okinawa

MAG-33

  Okinawa
Headquarters Squadron-33   Okinawa
Service Squadron-33   Okinawa
Marine Fighter Squadron 312   Okinawa
Marine Fighter Squadron 322   Okinawa
Marine Fighter Squadron 323   Okinawa
Marine Night Fighter Squadron 543   Okinawa
Marine Torpedo-Bomber Squadron 232   Okinawa

MAG-43

  Okinawa
Headquarters Squadron-43   Okinawa
Air Warning Squadron 6   Okinawa
Air Warning Squadron 7   Okinawa
Air Warning Squadron 8   Okinawa

MAG-45

  Ulithi
Headquarters Squadron-45   Ulithi
Service Squadron-45   Ulithi
Marine Scout-Bomber Squadron 245   Ulithi
     
MAW-3   Oahu,HI
Headquarters Squadron-3   Oahu,HI
VMO-4   Oahu,HI
VMO-5
  Oahu,HI
Service Squadron-14   Oahu,HI
Marine Transport Squadron-953   Oahu,HI
Marine Utility Squadron-1   Oahu,HI
Marine Utility Squadron-3   Oahu,HI

MASG-44

  Oahu,HI
Headquarters Squadron-44   Oahu,HI
Service Squadron-14   Oahu,HI
Marine Fighter Squadron-215   Oahu,HI
Marine Torpedo-Bomber Squadron-332   Oahu,HI
Marine Scout-Bomber Squadron-333   Oahu,HI
     
MAW-4   Kwajalein
Headquarters Squadron-4   Kwajalein
Marine Observation Squadron 3   Okinawa
Marine Photographic Squadron 354   Guam

MAG-15

  Kwajalein
Headquarters Squadron-15   Kwajalein

MAG-41

  El Toro
Headquarters Squadron-41   El Toro
Service Squadron-41   El Toro
Marine Scout-Bomber Squadron 141   El Toro
Marine Scout-Bomber Squadron 464   El Toro
Marine Scout-Bomber Squadron 474   El Toro
Marine Scout-Bomber Squadron 484   El Toro
Marine Torpedo-Bomber Squadron 943   El Toro

MAG-42

  El Centro
Headquarters Squadron-42   El Centro
Marine Fighter Squadron 112   USS Bennington (CV-20)
Marine Fighter Squadron 123   USS Bennington (CV-20)
Marine Fighter Squadron 214   El Centro
Marine Fighter Squadron 452   El Centro

MAG-46

  El Toro
Headquarters Squadron-46   El Toro
Service Squadron-46   El Toro
Marine Fighter Squadron 461   El Toro
Marine Fighter Squadron 462   El Toro
Marine Fighter Squadron 471   El Toro
     
MAW-9   Cherry Point
Headquarters Squadron-9   Cherry Point
Marine Bombing Squadron 614   Newport
Marine Photographic Squadron 154   Kingston
Marine Photographic Squadron 254   Greenville
Marine Photographic Squadron 954   Kingston

MAG-34

  Oak Grove
Headquarters Squadron-34   Oak Grove
Service Squadron-34   Oak Grove
Marine Scout-Bomber Squadron 931   Oak Grove
Marine Scout-Bomber Squadron 932   Oak Grove

MAG-35

  El Centro
Headquarters Squadron-35   El Centro
Service Squadron-35   El Centro
Marine Transport Squadron 352   El Centro

MASG-51

  Majove/CA
Headquarters Squadron-51   Majove
Service Squadron-51   Majove
Marine Fighter Squadron 124   Majove
Marine Fighter Squadron 213   Santa Barbara
Marine Fighter Squadron 321 F6F-3(11), F6F-3P(1), F6F-5(6) Majove
Marine Fighter Squadron 472   Santa Barbara
Marine Carrier Fighter Squadron 514 F6F-3(9), F6F-3P(2), F6F-5(7) Majove
Marine Carrier Torpedo-Bomber Squadron 144 TBM-3E(12) Majove
Marine Carrier Torpedo-Bomber Squadron 454 TBM-3E(12) Majove
Marine Torpedo-Bomber Squadron 621   Majove
Marine Torpedo-Bomber Squadron 622   Majove
Marine Torpedo-Bomber Squadron 623   Santa Barbara
Marine Torpedo-Bomber Squadron 624   Majove

MAG-52

  Congaree
Headquarters Squadron-52   Congaree
Service Squadron-52   Congaree
Marine Fighter Squadron 521   Congaree
Marine Fighter Squadron 522   Congaree
Marine Fighter Squadron 523   Congaree
Marine Fighter Squadron 524   Parris Island

MNFG-53

  Eagle Mountain Lake,TX
Headquarters Squadron-53   Eagle Mountain Lake
Service Squadron-53   Eagle Mountain Lake
Marine Night Fighter Squadron 531   Eagle Mountain Lake
Marine Night Fighter Squadron 532   Eagle Mountain Lake
Marine Night Fighter Squadron 544   Eagle Mountain Lake

MAG-62

  Port Hueneme/CA
Headquarters Squadron-62   Port Hueneme

MAG-91

  Cherry Point
Headquarters Squadron-91   Cherry Point
Service Squadron-91   Cherry Point
Marine Fighter Squadron 911   Cherry Point
Marine Fighter Squadron 912   Cherry Point
Marine Fighter Squadron 913   Cherry Point
Marine Fighter Squadron 914   Cherry Point

MAG-92

  n/a

MAG-93

  Bogue,NC
Headquarters Squadron-93   Bogue,NC
Service Squadron-93   Bogue,NC
Marine Scout-Bomber Squadron 933   Bogue,NC
Marine Scout-Bomber Squadron 934   Bogue,NC

MAG-94

  Engebi
Headquarters Squadron-94   Engebi
Service Squadron-94   Engebi
VMF-111 Devil Dogs F4U Eniwetok
Marine Fighter Squadron 155   Kwajalein
Marine Night Fighter Squadron 533   Engebi
VMSB-151 Ali Baba SBD Engebi
Marine Bombing Squadron 613   Kwajalein
     
Marine Fleet Air, West Coast San Diego
Marine Photographic Squadron 354   San Diego
Marine Fighter Squadron 217   Miramar

MASG-48

  Santa Barbara/CA
Headquarters Squadron-48   Santa Barbara
Service Squadron-48   Santa Barbara
     

MAG-13

  Majuro
Headquarters Squadron-13   Majuro
Service Squadron-13   Majuro
Marine Scout-Bomber Squadron 231   Majuro
Marine Scout-Bomber Squadron 331   Majuro
     

MAG-61

  Emirau
Headquarters Squadron-61   Emirau
Service Squadron-61   Emirau
Marine Bombing Squadron 413   Emirau
Marine Bombing Squadron 423   Green Island
Marine Bombing Squadron 433   Emirau
Marine Bombing Squadron 443   Emirau
     

MCVG-1

   
Marine Carrier Torpedo-Bomber Squadron 233 TBM-3(10), TBM-3P(1) USS Block Island (CVE-106) (deployed SWPac)
Marine Carrier Fighter Squadron 511 F4U-1D(5), F6F-5N(5), F6F-5P(1) USS Block Island (CVE-106) (deployed SWPac)
     

MCVG-2

   
Marine Carrier Torpedo-Bomber Squadron 143 TBM-3(9) USS Gilbert Islands (CVE-107) (deployed SWPac)
Marine Carrier Fighter Squadron 512 F4U-1D(6), FG-1D(8), F6F-5P(2) USS Gilbert Islands (CVE-107) (deployed SWPac)
     

MCVG-3

 

USS Vella Gulf (CVE-111)/

Pearl Harbor

Marine Carrier Torpedo-Bomber Squadron 234 TBM-3E(12) USS Vella Gulf (CVE-111)/Ewa
Marine Carrier Fighter Squadron 513 F4U-1D(16), F6F-5P(2) USS Vella Gulf (CVE-111)/Ewa
     

MCVG-4

   
VMTB-132 Crying Red Asses TBM-3(10) USS Cape Gloucester (deployed WCenPac)
Marine Carrier Fighter Squadron 351 FG-1D(11), F6F-5P(2) USS Cape Gloucester (deployed WCenPac)
     

MCVG-5

  USS Puget Sound (at Tacoma)
Marine Carrier Torpedo-Bomber Squadron 144 TBM-3(12) Majove
Marine Carrier Fighter Squadron 514 F6F-3(9), F6F-3P(2), F6F-5(7) Majove
     

MCVG-6

  USS Salerno Bay (at San Diego)
Marine Carrier Torpedo-Bomber Squadron 454 TBM-3E(12) Santa Barbara
Marine Carrier Fighter Squadron 321 F6F-3(11), F6F-3P(1), F6F-5(6) Santa Barbara
     

CVG-84

  USS Bunker Hill (CV-17)
Marine Fighter Squadron 221   USS Bunker Hill (CV-17)
VMF-451 Blue Devils F4U-1D USS Bunker Hill (CV-17)
     

Figures in brackets indicate number of aircraft flown in each squadron.

 

VMB = Marine Bombing Squadron

VMD = Marine Photographic Squadron

VMF = Marine Fighting Squadron

VMF(N) = Marine Night Fighting Squadron

VMJ = Marine Utility Squadron

VMO = Marine Observation Squadron

VMOT = Marine Operational Training Squadron

VMP = Marine Patrol Squadron

VMPB = Marine Patrol Bombing Squadron

VMR = Marine Transport Squadron

VMRF = Marine Ferry Squadron

VMRS = Marine Service Squadron

VMS = Marine Scouting Squadron

VMSB = Marine Scouting Bombing Squadron

VMT = Marine Torpedo Squadron

VMTB = Marine Torpedo Bombing Squadron

VMW = Marine Wing Headquarters Squadron
Det = Detachment

Historical Order of Battle for 1944

of the United States Marine Corps

Historical Order of Battle (as at 31.8.1944):

 

Unit

Type

Base

MAWPac

  n/a
Marine Observation Squadron 1   Guadalcanal
Marine Observation Squadron 3   Russell Islands
MAW-1   Torokina, Bougainville
Headquarters Squadron 1   Torokina, Bougainville
Marine Fighter Squadron 222   Torokina, Bougainville
Marine Bombing Squadron 413   Munda, New Georgia
Marine Scout-Bomber Squadron 241 Sons of Satan   Munda, New Georgia

MAG-14

  Green Island
Headquarters Squadron-14   Green Island
Service Squadron-14   Green Island
Marine Fighter Squadron 218   Green Island
Marine Bombing Squadron 423   Green Island
Marine Scout-Bomber Squadron 235   Green Island
Marine Scout-Bomber Squadron 244 Bombing Banshees   Munda, New Georgia
Marine Scout-Bomber Squadron 341 Torrid Turtles   Green Island

MAG-24

  Torokina, Bougainville
Headquarters Squadron-24   Torokina, Bougainville
Service Squadron-24   Torokina, Bougainville
Marine Fighter Squadron 212   Torokina, Bougainville
Marine Fighter Squadron 223   Torokina, Bougainville
Marine Fighter Squadron 251   Torokina, Bougainville
Marine Scout-Bomber Squadron 133 Flying Eggbeaters   Torokina, Bougainville
Marine Scout-Bomber Squadron 236 Black Panthers   Torokina, Bougainville

MAG-25

  Noumea and Tontouta, New Caledonia
Headquarters Squadron-25   Noumea and Tontouta, New Caledonia
VMR-152 R4D-1 Torokina/Bougainville
Marine Transport Squadron 153   Torokina, Bougainville
     
Back to Top    
     
MAW-2   Espiritu Santo, New Hebrides
Headquarters Squadron 2   Espiritu Santo, New Hebrides
Air Warning Squadron 3   Espiritu Santo, New Hebrides
Marine Fighter Squadron 312   Espiritu Santo, New Hebrides
Marine Torpedo-Bomber Squadron 232   Espiritu Santo, New Hebrides
Marine Bombing Squadron 611   Oahu
Marine Bombing Squadron 612   Oahu

MAG-11

  Espiritu Santo, New Hebrides
Headquarters Squadron-11   Espiritu Santo, New Hebrides
Service Squadron-11   Espiritu Santo, New Hebrides
Marine Fighter Squadron 114   Espiritu Santo, New Hebrides
VMF-121 Green Knights F4U Espiritu Santo, New Hebrides
Marine Fighter Squadron 122   Espiritu Santo, New Hebrides
Marine Night Fighter Squadron 541   Espiritu Santo, New Hebrides
Marine Torpedo-Bomber Squadron 134   Espiritu Santo, New Hebrides

MAG-12

  Emirau
Headquarters Squadron-12   Emirau
Service Squadron-12   Emirau
Marine Fighter Squadron 115   Emirau
Marine Fighter Squadron-215   Emirau
Marine Fighter Squadron 211   Guam
Marine Scout-Bomber Squadron 243   Emirau

MAG-15

  Kwajalein
Headquarters Squadron-15   Kwajalein
Marine Transport Squadron 252   Kwajalein
Marine Transport Squadron 253   Guam
Marine Transport Squadron 353   Kwajalein

MAG-21

  Guam
Headquarters Squadron-21   Guam
Service Squadron-21   Guam
Air Warning Squadron 2   Guam
VMTB-131 Diamondbacks TBM Guam
Marine Torpedo-Bomber Squadron 242   Guam
Marine Fighter Squadron 216   Guam
Marine Fighter Squadron 217   Guam
Marine Fighter Squadron 225   Guam
Marine Night Fighter Squadron 534   Guam
Marine Transport Squadron 952   Emirau

MAG-22

  Engebi
Headquarters Squadron-22   Engebi
Service Squadron-22   Engebi
Air Warning Squadron 1   Engebi
Marine Fighter Squadron 113   Engebi
Marine Fighter Squadron 422   Engebi
Marine Night Fighter Squadron 533   Eniwetok
VMSB-151 Ali Baba SBD Engebi

MAG-23

  Midway
Headquarters Squadron-23   Midway
Service Squadron-23   Midway
Marine Fighter Squadron 314   Midway
Marine Scout-Bomber Squadron-333   Midway

MAG-31

  Roi-Namur
Headquarters Squadron-31   Roi-Namur
Service Squadron-31   Roi-Namur
Marine Observation Squadron 155   Majuro
VMF-111 Devil Dogs F4U Makin
Marine Fighter Squadron 224   Roi-Namur
Marine Fighter Squadron 311   Roi-Namur
Marine Fighter Squadron 441   Roi-Namur
Marine Night Fighter Squadron 532   Saipan
Marine Scout-Bomber Squadron 331   Majuro

MAG-33

  Miramar
Headquarters Squadron-33   Miramar
Service Squadron-33   Miramar

MBDAG-43

  El Centro/CA
Headquarters Squadron-43   El Centro/CA
Service Squadron-43   El Centro/CA
Marine Fighter Squadron 461   El Centro/CA
Marine Fighter Squadron 462   El Centro/CA
Marine Fighter Squadron 471   Camp Pendleton
Marine Fighter Squadron 472   El Centro/CA

MBDAG-45

  Santa Barbara
Headquarters Squadron-45   Santa Barbara
Service Squadron-45   Santa Barbara
Marine Night Fighter Squadron 542   Santa Barbara

MAG-61

  Emirau
Headquarters Squadron-61   Emirau
Service Squadron-61   Emirau
Marine Bombing Squadron 433   Emirau
Marine Bombing Squadron 443   Emirau
Marine Photographic Squadron 254   Emirau
     
MAW-3   Oahu,HI
Headquarters Squadron-3   Oahu,HI
Service Squadron-15   Oahu,HI
Marine Observation Squadron 2   Saipan
Marine Observation Squadron 4   Saipan
Marine Observation Squadron 5   Oahu,HI
Air Warning Squadron 4   Oahu,HI
Marine Airborne Aircraft Warning Squadron 5   Oahu,HI
Marine Transport Squadron-953   Oahu,HI
Marine Fighter Squadron 321   Oahu,HI
Marine Scout-Bomber Squadron 343   Oahu,HI

MAG-13

  Majuro
Headquarters Squadron-13   Majuro
Service Squadron-13   Majuro
Marine Fighter Squadron 313   Oahu,HI
Marine Fighter Squadron 322   Oahu,HI
Marine Fighter Squadron 323   Oahu,HI
Marine Torpedo-Bomber Squadron-332   Oahu,HI
Marine Scout-Bomber Squadron 231   Majuro
Marine Scout-Bomber Squadron 245   Makin

MAG-32

  Oahu,HI
Headquarters Squadron-32   Oahu,HI
Service Squadron-32   Oahu,HI
Marine Scout-Bomber Squadron 142   Oahu,HI
     
MAW-9   Cherry Point
Headquarters Squadron-9   Cherry Point
Marine Night Fighter Squadron 531   Cherry Point
Marine Photographic Squadron 154   Camp Kearney/CA
Marine Photographic Squadron 354   Cherry Point
Marine Transport Squadron 352   Cherry Point

AWG-1

  Cherry Point
Headquarters & Service Squadron-1   Cherry Point
Air Warning Squadron 13   Vero Beach
Air Warning Squadron 14   Oak Grove
Air Warning Squadron 17   Cherry Point
Air Warning Squadron 18   Cherry Point

MAG-34

  Newport
Headquarters Squadron-34   Newport
Service Squadron-34   Newport
Marine Scout-Bomber Squadron 334   Newport
Marine Scout-Bomber Squadron 342   Newport
Marine Scout-Bomber Squadron 344   Newport

MAG-35

  Corvallis
Headquarters Squadron-35   Corvallis
Service Squadron-35   Corvallis

MAG-51

  Majove/CA
Headquarters Squadron-51   Majove/CA
Service Squadron-51   Majove/CA
Marine Fighter Squadron 511   Majove/CA
Marine Fighter Squadron 512   Majove/CA

MAG-52

  Congaree
Headquarters Squadron-52   Congaree
Service Squadron-52   Congaree
Marine Fighter Squadron 521   Congaree
Marine Fighter Squadron 522   Congaree
Marine Fighter Squadron 523   Congaree
Marine Fighter Squadron 524   Congaree

MAG-53

  Cherry Point
Headquarters Squadron-53   Cherry Point
Service Squadron-53   Cherry Point
Marine Night Fighter Squadron 514   Cherry Point
Marine Night Fighter Squadron 543   Cherry Point

MAG-62

  Cherry Point
Headquarters Squadron-62   Cherry Point
Marine Bombing Squadron 453   Cherry Point
Marine Bombing Squadron 463   Cherry Point
Marine Bombing Squadron 473   Cherry Point
Marine Bombing Squadron 483   Cherry Point
Marine Bombing Squadron 613   Newport
Marine Bombing Squadron 614   Newport
Marine Bombing Squadron 621   Cherry Point
Marine Bombing Squadron 622   Cherry Point
Marine Bombing Squadron 623   Cherry Point
Marine Bombing Squadron 624   Cherry Point

MAG-91

  Kinston
Headquarters Squadron-91   Kinston
Service Squadron-91   Kinston
Marine Fighter Squadron 911   Kinston
Marine Fighter Squadron 912   Kinston
Marine Fighter Squadron 913   Greenville
Marine Fighter Squadron 914   Kinston

MAG-92

  Cherry Point
Headquarters Squadron-92   Cherry Point
Marine Fighter Squadron 513   Oak Grove
Marine Fighter Squadron 514   Oak Grove
Marine Fighter Squadron 921   Cherry Point
Marine Fighter Squadron 922   Cherry Point
Marine Fighter Squadron 924   Cherry Point

MAG-93

  Bogue,NC
Headquarters Squadron-93   Bogue,NC
Service Squadron-93   Bogue,NC
Marine Scout-Bomber Squadron 931   Eagle Mountain Lake/TX
Marine Scout-Bomber Squadron 932   Eagle Mountain Lake/TX
Marine Scout-Bomber Squadron 933   Eagle Mountain Lake/TX
Marine Scout-Bomber Squadron 934   Bogue,NC
Marine Scout-Bomber Squadron 941   Bogue,NC
Marine Scout-Bomber Squadron 942   Bogue,NC

MAG-94

  Cherry Point
Headquarters Squadron-94   Cherry Point
Service Squadron-94   Cherry Point
Marine Scout-Bomber Squadron 944   New River/NC
     
Marine Fleet Air, West Coast San Diego

AWG-2

  Miramar/CA
Headquarters & Service Squadron-2   Miramar/CA
Air Warning Squadron 6   Miramar/CA
Air Warning Squadron 7   Miramar/CA
Air Warning Squadron 8   Miramar/CA
Air Warning Squadron 9   Miramar/CA
Marine Airborne Air Warning Squadron 10   Miramar/CA
Air Warning Squadron 11   Miramar/CA
Air Warning Squadron 12   Miramar/CA
Marine Airborne Air Warning Squadron 15   Miramar/CA
Marine Airborne Air Warning Squadron 20   Miramar/CA

MBDAG-41

  El Toro
Headquarters Squadron-41   El Toro
Service Squadron-41   El Toro
VMTB-132 Crying Red Asses TBF El Toro
Marine Scout-Bomber Squadron 144   El Toro
Marine Scout-Bomber Squadron 141   Camp Gillespie
Marine Scout-Bomber Squadron 234   El Toro
Marine Scout-Bomber Squadron 454   El Toro
Marine Scout-Bomber Squadron 464   El Toro

MBDAG-42

  Santa Barbara
Headquarters Squadron-42   Santa Barbara
Marine Fighter Squadron 112   Santa Barbara
Marine Fighter Squadron 123   Santa Barbara
Marine Fighter Squadron 214   Oxnard
Marine Fighter Squadron 221   Santa Barbara

MBDAG-44

  Majove
Headquarters Squadron-44   Majove
Service Squadron-44   Majove
Marine Fighter Squadron 124   Majove
Marine Fighter Squadron 213   Majove
VMF-451 Blue Devils F4U-1D Majove
Marine Fighter Squadron 452   Majove

MBDAG-46

  El Toro
Headquarters Squadron-46   El Toro
Service Squadron-46   El Toro
Marine Fighter Squadron 481   El Toro
Marine Fighter Squadron 482   El Toro
Marine Scout-Bomber Squadron 474   El Toro
Marine Scout-Bomber Squadron 484   El Toro

MBDAG-48

  Santa Barbara
Headquarters Squadron-48   Santa Barbara
Marine Torpedo-Bomber Squadron 143   Santa Barbara
Marine Torpedo-Bomber Squadron 233   Santa Barbara
Marine Scout-Bomber Squadron 943   Santa Barbara
     

Figures in brackets indicate number of aircraft flown in each squadron.

 


VMB = Marine Bombing Squadron

VMD = Marine Photographic Squadron

VMF = Marine Fighting Squadron

VMF(N) = Marine Night Fighting Squadron

VMJ = Marine Utility Squadron

VMO = Marine Observation Squadron

VMOT = Marine Operational Training Squadron

VMP = Marine Patrol Squadron

VMPB = Marine Patrol Bombing Squadron

VMR = Marine Transport Squadron

VMRF = Marine Ferry Squadron

VMRS = Marine Service Squadron

VMS = Marine Scouting Squadron

VMSB = Marine Scouting Bombing Squadron

VMT = Marine Torpedo Squadron

VMTB = Marine Torpedo Bombing Squadron

VMW = Marine Wing Headquarters Squadron

Historical Order of Battle for 1941

of the United States Marine Corps

 

Unit

Type

Base

MAW-1   Quantico,VA
HQ JRB-2(1), SBC-4(1) Quantico,VA

MAG-11

SBD-1(2) Quantico,VA
VMF-111 Devil Dogs F4F-3A(15), SNJ-3(2) Quantico,VA
VMF-121 Green Knights F4F-3(20), SNJ-3(2) Quantico,VA
VMSB-131 Diamondbacks SB2U-3(18) Quantico,VA
VMB-1 Crying Red Asses SBD(19) Quantico,VA
VMO-151 Ali Baba SBC-4(12) Quantico,VA
VMJ-152 J2F-4(3), R3D(2), J2F-1(1), JO-2(1) Quantico,VA
     
Back to Top    
     
MAW-2   Ewa,HI

MAG-21

  Ewa,HI
VMF-211 F4F-3(10), SNJ(1) Ewa,HI
VMF-211/Det.1 F4F-3(12) Wake Island
VMF-221 F2A-3(14) USS Saratoga (CV-3)
VMB-231 SB2U-3(18) USS Lexington (CV-2)
VMB-231/Det.1 SB2U-3(7) Ewa,HI
VMO-251 no aircraft NAS San Diego,CA
VMJ-252

J2F-4(2), R3D-2(2), JO-2(1),

JRS-1(1), SBD-1(1), SB2U-3(1)

Ewa,HI
     
Base Air Detachment 3   St Thomas, Virgin Islands
VMS-3 J2F-4(7), JRF(1) St Thomas, Virgin Islands


Figures in brackets indicate number of aircraft flown in each squadron.

 


VMB = Marine Bombing Squadron

VMF = Marine Fighting Squadron

VMJ = Marine Utility Squadron

VMO = Marine Observation Squadron

VMS = Marine Scouting Squadron

VMSB = Marine Scouting Bombing Squadron
Det = Detachment

Historical Order of Battle for 1940

of the United States Marine Corps

 

Unit

Type

Base

MAG-1

  Quantico,VA
VMF-1 Devil Dogs F3F-2(20), SBC-4(1) Quantico,VA
VMB-1 Crying Red Asses BG-1(10) Quantico,VA
VMS-1 Diamondbacks BG-1(10) Quantico,VA
VMJ-1

SU-1/4(7), JF/J2F-4(6), F3F-2(1),

BG-1(1), JRS-1(1), RD-2(1), R2D-1(2)

Quantico,VA
BAD-1 F3F-2(4), O3U-6(2), SU-2(1) Quantico,VA
     
Back to Top    
     

MAG-2

  San Diego,CA
VMF-2 F3F-2(15), F3F-3(3), SBC-4(1), SU-4(1) San Diego,CA
VMB-2 BG-1(9) San Diego,CA
VMS-2 SOC-3(12) San Diego,CA
VMJ-2 J2F-4(3) San Diego,CA
BAD-2 F3F-2(7), O3U-6(8), JF-1(2) San Diego,CA

Figures in brackets indicate number of aircraft flown in each squadron.

 


VMB = Marine Bombing Squadron

VMF = Marine Fighting Squadron

VMJ = Marine Utility Squadron

VMO = Marine Observation Squadron

VMS = Marine Scouting Squadron

VMSB = Marine Scouting Bombing Squadron

Historical Order of Battle for 1939

of the United States Marine Corps

 

Unit

Type

Base

MAG-1

  Quantico,VA
VMF-1 Devil Dogs F3F-2(20), SB2U-1(1) Quantico,VA
VMB-1 Crying Red Asses BG-1(14) Quantico,VA
VMS-1 Diamondbacks BG-1(6), O3U-6(10) Quantico,VA
VMJ-1 SU-1/4(6), JF/J2F-4(3), F3F-2(1), BG-1(1), JRS-1(1), RD-2(1), R2D-1(1) Quantico,VA
     
Back to Top    
     

MAG-2

BG-1(4), O3U-6(14) San Diego,CA
VMF-2 F3F-2(18), SBC-3(1), SU-4(1) San Diego,CA
VMB-2 BG-1(7) San Diego,CA
VMS-2 SOC-3(8), O3U-3(3) San Diego,CA
VMJ-2 JF-1(2) San Diego,CA

Figures in brackets indicate number of aircraft flown in each squadron.

 


VMB = Marine Bombing Squadron

VMF = Marine Fighting Squadron

VMJ = Marine Utility Squadron

VMS = Marine Scouting Squadron

 

Historical Order of Battle for 1970

of the United States Marine Corps

Historical Order of Battle (as at 1.7.1970):

 

 MAW-1     Danang,Vietnam  MAW-3     El Toro,CA
MWSG-17  Danang,Vietnam MWSG-37      El Toro,CA
MACG-18   Danang,Vietnam MACG-38       El Toro,CA
MAG-11     Danang,Vietnam MCCRGT-10   Yuma,AZ
MAG-12     Iwakuni,Japan MHTG-30       Santa Ana,CA
MAG-13     Chu Lai,Vietnam MAG-33         El Toro,CA
MAG-15     Iwakuni,Japan MAG-56         Santa Ana,CA
MAG-16     Marble Mountain,RVN  
MAG-36     Futenma,Japan  
 MAW-2     Cherry Point,NC  MAW-4 (Reserve) New Orleans,LA
MWSG-27     Cherry Point,NC MACG-48   NAS Glenview,IL
MACG-28      Cherry Point,NC MAG-41     NAS Dallas,TX
MAG-14        Cherry Point,NC MAG-42     NAS Atlanta,GA
MCCRGT-20  Cherry Point,NC MAG-43     NAS Willow Grove,PA
MAG-26        New River,NC MAG-46     NAS Los Alamitos,CA
MAG-31        Beaufort,SC MAG-47     NAS Whidbey Island,WA
MAG-32        Beaufort,SC MAG-49     NAS New York,NY
MHTG-40      New River,NC  
 HQ Units  1st Marines Brigade  Kaneohe Bay,HI
  MAG-24    Kaneohe Bay,HI

Unit

Type

Base

Code
  HQ US Marine Corps    
USMC FlightSec C-131G(1),U-11A(1),C-54P/R(1/1), T-33B(13) NAF Washington  
HMX-1 Nighthawks VH-3A(7), SH-3A(3), CH-46D(1), UH-1D/E(2/3), CH-53A(4) Quantico MX
SOES

T-28B/C(6/7), RC-45J(1),

C-117D(1), CH-46F(5)

Quantico  
       
1 Marines Brigade Kaneohe Bay  

MAG-24

  Kaneohe Bay  
H&MS-24 Island Warriors

C-117D(1), CH-46A(6), TA-4F(2)

Kaneohe Bay  
MABS-24

 

Kaneohe Bay  
MATCU-70/MABS-24

 

Kaneohe Bay  
MACS-2

 

Kaneohe Bay  
VMFA-212 Lancers F-4J(15) Kaneohe Bay WD
VMFA-235 Death Angels F-4J(15) Kaneohe Bay DB
       
MAW-1   Danang,Vietnam  
H&HS-1   Danang,Vietnam  
H&HS Futemna US-2A(2) Futenma,Japan 5F
H&HS Iwakuni C-117D(1), UH-35(3), UC-45J(1) Iwakuni,Japan 5G

MWSG-17

  Danang,Vietnam  
H&MS-17   Danang,Vietnam  
WERS-17   Danang,Vietnam  

MACG-18

  Danang,Vietnam  
H&MS-18   Danang,Vietnam  
MASS-2   Iwakuni,Japan  
MACS-4   Danang,Vietnam  
MACS-8   Futenma,Japan  

MAG-11

  Danang,Vietnam  
H&MS-11   Danang,Vietnam  
H&MS-17   Danang,Vietnam  
MABS-11   Danang,Vietnam  
VMCJ-1 n/a  Danang,Vietnam  
VMO-2 Hostage OV-10A/D Danang,Vietnam UU
VMFA(AW)-225 Vagabonds A-6A Danang,Vietnam CE
VMFA(AW)-242 Batman A-6A Danang,Vietnam DT

MAG-12

  Iwakuni,Japan  
H&MS-12 Marauders   Iwakuni,Japan  
MABS-12   Iwakuni,Japan  
VMA-211 A-4(20) Iwakuni,Japan  
VMFA(AW)-533 Hawks A-6A(12) Iwakuni,Japan ED
       
Back to Top      
       

MAG-13

  Chu Lai,Vietnam  
H&MS-13   Chu Lai,Vietnam  
MABS-13   Chu Lai,Vietnam  
VMFA-115 Silver Eagles F-4B Chu Lai,Vietnam VE
VMFA-122 Crusaders F-4B Chu Lai,Vietnam DC
VMFA-314 Black Knights F-4B Chu Lai,Vietnam VW
VMA-311 Tomcats A-4E Chu Lai,Vietnam WL

MAG-15

  Iwakuni,Japan  
H&MS-15   Iwakuni,Japan  
MABS-15   Iwakuni,Japan  
MATCU-60/MABS-15   Iwakuni,Japan  
VMFA-232 Red Devils F-4J(14) Iwakuni,Japan WT
VMFA-334 F-4J(14) Iwakuni,Japan  

MAG-16

  Marble Mountain AF/Danang  
H&MS-16   Marble Mountain AF/Danang  
MABS-16   Marble Mountain AF/Danang  
HMM-161 Greyhawks CH-46F Marble Mountain AF/Danang YR
HML-167 Warriors UH-1E Marble Mountain AF/Danang TV
HMM-262 Flying Tigers CH-46F Marble Mountain AF/Danang ET
HMM-263 Thunder Chickens CH-46D Marble Mountain AF/Danang EG
HMM-364 Purple Foxes CH-46D Marble Mountain AF/Danang PF
HML-367 Scarface UH-1E Marble Mountain AF/Danang VT
HMH-463 Pegasus CH-53A Marble Mountain AF/Danang YH
       
Back to Top      
       

MAG-36

  Futenma,Japan  
H&MS-36 Bladerunner C-117D(1) Futenma,Japan WX
MABS-36   Futenma,Japan  
MATCU-66/MABS-36   Futenma,Japan  
HMM-165 White Knights CH-46F(17) Futenma,Japan YW
HMH-462 Heavy Haulers CH-53(34) Futenma,Japan YF
VMO-6 OV-10(16), UH-1E(18) Futenma,Japan  
VMGR-152 Sumos KC-130F(13) Futenma,Japan QD
       
MAW-2   Cherry Point  

MWHG-2

  Cherry Point  
H&HS-2   Cherry Point  
MWFS-2   Cherry Point  
MWCS-2   Cherry Point  
SOMS

T-1A(1), T-28B(1), C-117D(1),

C-47J(1), UH-2B(1), UH-34D(3)

Beaufort  
SOES

C-54Q(1), US-2B(2), C-117D(1)

U-11A(1), T-33B(2), HH-1K(2)

Cherry Point 5C
H&HS New River T-28B(3), US-2A/B(1/2) New River 5D

MWSG-27

  Cherry Point  
H&MS-27 TA-4F(3), C-117D(3), C-54S(1) Cherry Point  
WERS-27   Cherry Point  
VMGR-252 Heavy Haulers KC-130F(13) Cherry Point BH

MACG-28

  Cherry Point  
H&MS-28   Cherry Point  
MASS-1 Atlantic Nomads   Cherry Point  
MACS-5   New River  
MACS-6   Cherry Point  
MACS-9   Beaufort  
LAAM-3 Hawk Cherry Point  
       
Back to Top      
       

MAG-14

  Cherry Point  
H&MS-14 TA-4F(3), C-117D(1), C-47J(1) Cherry Point CN
MABS-14   Cherry Point  
VMCJ-2 RF-4B(9), EA-6A(15) Cherry Point  
VMA(AW)-121 Green Knights A-6A(12) Cherry Point VK
VMA(AW)-224 Bengals A-6A(13) Cherry Point WK
VMA(AW)-332 Polka Dots A-6A(16) Cherry Point EA
VMA-513 Flying Nightmares AV-8A Cherry Point WF

MCCRGT-20

  Cherry Point  
H&MS-20   Cherry Point  
VMFAT-201 F-4B(21), F-4J(15) Cherry Point  
VMAT(AW)-202 A-6A(15), TC-4C(3) Cherry Point  
VMT-203 Hawks TA-4F(12) Cherry Point KD

MAG-26

  New River  
H&MS-26 Patriots C-117D(1), C-47H(1) New River EL
MABS-26   New River  
MATCU-64/MABS-26   New River  
VMO-1 Yazoo OV-10A(17), UH-1E(13) New River ER
HMM-162 Golden Eagles CH-46F(24) New River YS
HMM-261 Raging Bulls CH-46F(20), CH-46D(1) New River EM
HMM-264 Black Knights CH-46F(22), CH-46D(4) New River EH
HMH-362 Ugly Angels CH-53D(15) New River YL
HMM-365 Blue Knights CH-46F(21), CH-53D(4), UH-1E(2) New River YM
HMH-461 Ironhorse CH-53A(24) New River CJ
       
Back to Top      
       

MAG-31

  Beaufort EX 
H&MS-31 Stingers TA-4F(3), C-117D(1) Beaufort EX
MABS-31   Beaufort  
MATCU-69/MABS-31   Beaufort  
VMFA-333 Shamrocks F-4J(18) Beaufort  DN
VMFA-451 Warlords F-4J(18) Beaufort VM
VMA-331 Bumblebees A-4E(33) Beaufort VL

MAG-32

  Beaufort  
H&MS-32 TA-4F(3), C-117D(1), C-47J(1) Beaufort  
MABS-32   Beaufort  
MATCU-63/MABS-32   Beaufort  
VMFA-251 Thunderbolts F-4B(18) Beaufort DW
VMFA-312 Checkerboards F-4B(18) Beaufort DR
VMA-324 A-4E(17), A-4C(1) Beaufort  

MHTG-40

  New River  
H&MS-40   New River  
HMHT-401 CH-53D(4) New River  
HMMT-402 CH-46D(19) New River  
       
Back to Top      
       
MAW-3   El Toro  


MWHG-3

  El Toro  
H&HS-3   El Toro  
MWFS-3   El Toro  
MWCS-3   El Toro  
SOES El Toro

C-131(1), T-33B(2), C-117D(2),

US-2A/B(1/1),UH-34D(2),T-28B(3)

El Toro 5T

MWSG-37

  El Toro  
H&MS-37 C-117D(3), C-54P/Q(1/1) El Toro  
WERS-37   El Toro  
VMGR-352 The Raiders KC-130F(16) El Toro QB

MACG-38

  El Toro  
MASS-3   Danang,Vietnam  
MACS-1   Yuma/Cannon ADC  
MACS-3   Santa Ana  
LAAM-1 Hawk 29 Palms  
LAAM-2 Hawk 29 Palms  

MCCRTG-10

  Yuma  
H&MS-10   Yuma  
MABS-3   Yuma  
MATCU-65/MABS-3   Yuma  
VMFAT-101 Sharpshooter F-4B(24) Yuma SH
VMAT-102 A-4C(6), A-4E(15) Yuma  
VMT-103 TA-4F(20) Yuma  

MHTG-30

  Santa Ana  
H&MS-30 CH-46F(6), CH-53A(4) Santa Ana  
HMHT-301 Windwalkers CH-53A(8) Santa Ana SU
HMMT-302 Phoenix CH-46F(16) Santa Ana UT
       
Back to Top      
       

MAG-33

  El Toro  
H&MS-33 F-4B(2), TA-4F(6) El Toro  
MABS-33   El Toro  
VMCJ-3 F-4B(1), RF-4B(10) El Toro  
VMA-214 Black Sheep A-4E(19) El Toro WE
VMA-223 Bulldogs n/a El Toro WP
VMFA-323 Death Rattlers F-4B(15) El Toro WS
VMFA-531 Gray Ghosts F-4B(17) El Toro EC

MAG-56

  Santa Ana  
H&MS-56 CH-53A(21) Santa Ana  
MABS-56   Santa Ana  
MATCU-74/MABS-56   Santa Ana  
MATCU-75   Camp Pendleton  
HMM-163 Ridge Runners CH-46F(21) Santa Ana YP
HMM-265 Dragons CH-46D(22) Santa Ana EP
HMLA-267 Stingers UH-1E(19), OV-10A(7) Camp Pendleton UV 
HMH-361 Flying Tigers CH-53A(10) Santa Ana YN
HMH-363 Red Lions CH-53A(17) Santa Ana YZ
       
MAW-4 (Reserve)   NAS New Orleans,LA  
       
Back to Top      
       

MACG-48

  NAS Glenview,IL  
H&HS-48   NAS Glenview,IL  
VMA-543 n/a NAS Glenview,IL  
VMR-234 Bears C-119F NAS Glenview,IL  GH
HMM-776 Gangsters UH-34D NAS Glenview,IL  QL
MASS-4   NAS Los Alamitos,CA  
MASS-6 Pacific Penguins   NAS South Weymouth,MA  
MACS-15   NAS Atlanta,GA  
MACS-17   NAS Willow Grove,PA  
MACS-24   NAF Washington,DC  

MAG-41

  NAS Dallas,TX  
H+MS-41 Wranglers   NAS Dallas,TX MY
MABS-41   NAS Memphis,TN  
MATCU-71/MABS-41   NAS Memphis,TN  
VMF-112 Cowboys n/a NAS Dallas,TX MA
VMJ-4 n/a NAS Dallas,TX  
VMA-124 Wistling Death A-4M, TA-4J NAS Memphis,TN QP
HMM-777 n/a NAS Dallas,TX QM

MAG-42

  NAS Atlanta,GA  
H&MS-42 War Hammers   NAS Atlanta,GA MW
VMF-351 n/a NAS Atlanta,GA  
HMM-765 n/a NAS Atlanta,GA  
HML-767 n/a NAS New Orleans,LA MM

MAG-43

  NAS Willow Grove,PA  
H&MS-43   NAS Willow Grove,PA  
MABS-43   NAS Willow Grove,PA  
MATCU-73/MABS-43   NAS Willow Grove,PA  
VMF-511 n/a NAS Willow Grove,PA  
HMM-772 Flying Armadillos n/a NAS Willow Grove,PA MT
       
Back to Top      
       

MAG-46

  NAS Los Alamitos,CA  
HMS-46   NAS Los Alamitos,CA  
MABS-46   NAS Los Alamitos,CA  
VMA-133 Golden Gaters A-4M NAS Alameda,CA ME
VMA-134 Smokes n/a NAS Los Alamitos,CA MF
HMM-764 Moonlight n/a NAS Los Alamitos,CA ML
HMH-769 Titan CH-53E NAS Alameda,CA MS

MAG-47

  NAS Whidbey Island,WA  
H&HS-47 NAS Whidbey Island,WA  
VMR-216 n/a NAS Whidbey Island,WA  
HMM-770 n/a NAS Whidbey Island,WA  

MAG-49

  NAS New York,NY  
H&MS-49   NAS New York,NY  
VMF-321 Hell’s Angels n/a NAF Washington,DC MG
VMA-131 Diamondbacks A-4C NAS New York,NY QG
VMA-322 Gamecocks A-4M NAS South Weymouth,MA QR
HMM-768 n/a NAS New York,NY  
HMM-771 Hummers n/a NAS South Weymouth,MA QK
       
Back to Top      


Figures in brackets indicate number of aircraft flown in each squadron.

 


(AW) = All-weather
HMH = Marine heavy helicopter squadron
HMLA = Marine light attack helicopter squadron
HMM = Marine medium helicopter squadron
HMT = Marine helicopter training squadron
H&HS = Headquarters & headquarters squadron


H&MS = Headquarters & maintenance squadron
LAAM = Light anti-aircraft missile battalion
MABS = Marine air base squadron


MACS = Marine air control squadron
MASD = Marine aviation support detachment
MASS = Marine air support squadron


MATCU = Marine air traffic control unit
MWCS = Aircraft wing communications squadron


MWFS = Aircraft wing facilities squadron


MWHS = Marine wing headquarters squadron
VMA = Marine attack squadron

VMAT = Marine attack training squadron
VMCJ = Marine composite reconnaissance squadron

VMFA = Marine fighter attack squadron

VMFA(AW) = Marine all-weather fighter attack squadron
VMGR = Marine aerial refueler squadron
VMFAT = Marine fighter attack training squadron

VMO = Marine observation squadron

WERS = Wing equipment & repair squadron

Historical Order of Battle for 1992

of the United States Marine Corps

 

 MAW-1     Camp Butler,Japan  MAW-3     Miramar,CA
MWSG-17  Camp Foster,Japan MWSG-37   Miramar,CA
MACG-18   Futenma,Japan MACG-38    Miramar,CA
MAG-12     Iwakuni,Japan MAG-11      Miramar,CA
MAG-24     Kaneohe Bay MAG-13      Yuma,AZ
MAG-36     Futenma,Japan MAG-16      Miramar,CA
MAG-39      Camp Pendleton,CA
 MAW-2     Cherry Point,NC  MAW-4 (Reserve) New Orleans,LA
MWSG-27  Cherry Point,NC MWSG-47   Selfridge ANGB,MI
MACG-28   Cherry Point,NC MACG-48    Great Lakes,IL
MAG-14     Cherry Point,NC MAG-41      Fort Worth,TX
MAG-26     New River,NC MAG-42      Atlanta,GA
MAG-29     New River,NC MAG-46      Miramar,CA
MAG-31     Beaufort,SC MAG-49      Willow Grove,PA
 HQ Units

Unit

Type

Base

Code
  HQ US Marine Corps    
HMX-1 Nighthawks CH-46E, CH-53D Quantico MX
HMX-1/Det.A Nighthawks VH-3D, VH-60N Anacostia Annex MX
MAWTS-1 aircraft & helicopter  Yuma  
       
MAW-1   Camp Butler,Japan  
MWHS-1   Camp Foster,Japan  
H&HS Futemna UC-12B Futenma,Japan 5F
H&HS Iwakuni UC-12B Iwakuni,Japan 5G
FMFPAC/Flight Section   Kaneohe Bay BZ

MWSG-17

  Camp Foster,Japan  
MWSS-171 America’s Squadron   Iwakuni,Japan  
MWSS-172   Futenma,Japan  

MACG-18

  Futenma,Japan  
MTACS-18   Futenma,Japan  
MTACS-18/Det.A   Iwakuni,Japan  
MWCS-18   Futenma,Japan  
MASS-2   Futenma,Japan  
MACS-4   Futenma,Japan  
LAADBatt-1 Avenger, Stinger  Futenma,Japan  
       
Back to Top      
       

MAG-12

  Iwakuni,Japan  
MALS-12 Marauders   Iwakuni,Japan  
VMFA F-18C (TDY) Iwakuni,Japan  
VMFA F-18C (TDY) Iwakuni,Japan  
VMFA(AW) F-18D (TDY) Iwakuni,Japan  
VMA AV-8B (TDY) Iwakuni,Japan  

MAG-36

  Futenma,Japan  
MALS-36 Bladerunner   Futenma,Japan WX
HMM CH-46E (TDY) Futenma,Japan  
HMLA UH-1N, AH-1W (TDY) Futenma,Japan  
HMH CH-53E (TDY) Futenma,Japan  
VMAQ EA-6B (TDY) Futenma,Japan  
VMGR-152 Sumos KC-130R Futenma,Japan QD
       
Back to Top      
       
MAW-2   Cherry Point  
MWHS-2   Cherry Point  
SOES C-9B, CT-39G Cherry Point 5C
H&HS Beaufort Swamp Foxes UC-12B, HH-46D Beaufort 5B
H&HS New River UC-12B New River 5D

MWSG-27

  Cherry Point  
MWSS-271 Workhorses   Bogue Field  
MWSS-272 Untouchables   New River  
MWSS-273 Sweathogs   Beaufort  
MWSS-274 Ironmen   Cherry Point  

MACG-28

  Cherry Point  
MTACS-28   Cherry Point  
MTACS-28/Det.A   New River  
MTACS-28/Det.B   Bogue Field  
MWCS-28 Spartans   Cherry Point  
MASS-1 Atlantic Nomads   Cherry Point  
MACS-2 Eyes of the MAGTF   Cherry Point  
MACS-2/Det.A Eyes of the MAGTF   Bogue Field  
MACS-2/Det.B Eyes of the MAGTF   New River  
LAADBat-2 Avenger, Stinger  Cherry Point  
       
Back to Top      
       

MAG-14

  Cherry Point  
MALS-14   Cherry Point CN
VMAQ-1 Banshees EA-6B Cherry Point CB
VMAQ-2 Death Jesters EA-6B Cherry Point CY
VMAQ-3 Moon Dogs EA-6B Cherry Point MD
VMAQ-4 Sea Hawks EA-6B Cherry Point RM
VMFA(AW)-224 Bengals A-6E Cherry Point WK
VMFA(AW)-332 Polka Dots A-6E Cherry Point EA
VMFA(AW)-533 Hawks A-6E Cherry Point ED
VMGR-252 Heavy Haulers KC-130F Cherry Point BH
VMGRT-253 Titans KC-130F Cherry Point GR

MAG-26

  New River  
MALS-26 Patriots   New River EL
HMLA-167 Warriors UH-1N, AH-1W New River TV
HMM-261 Raging Bulls CH-46E New River EM
HMM-264 Black Knights CH-46E New River EH
HMM-266 Fighting Griffins CH-46E New River ES
HMH-362 Ugly Angels CH-53D New River YL
HMH-461 Ironhorse CH-53E New River CJ
HMT-204 Raptors CH-46E, CH-53D/E New River GX
       
Back to Top      
       

MAG-29

  New River  
MALS-29 Wolverines   New River  
VMO-1 Yazoo OV-10A/D New River ER
HMM-162 Golden Eagles CH-46E New River YS
HMM-263 Thunder Chickens CH-46E New River EG
HMLA-269 Gunrunners UH-1N, AH-1W New River HF
HMM-365 Blue Knights CH-46E New River YM
HMH-464 Condors CH-53E New River EN

MAG-31

  Beaufort EX 
MALS-31 Stingers   Beaufort EX
VMFA-115 Silver Eagles F-18A Beaufort VE
VMFA-122 Crusaders F-18A Beaufort DC
VMFA-251 Thunderbolts F-18A Beaufort DW
VMFA-312 Checkerboards F-18A Beaufort DR
VMFA-333 Shamrocks F-18A Beaufort  DN
VMFA-451 Warlords F-18A Beaufort VM

MAG-32

  Cherry Point  
MALS-32   Cherry Point  
VMA-223 Bulldogs AV-8B Cherry Point WP
VMA-231 Aces of Spades AV-8B Cherry Point CG
VMA-331 Bumblebees AV-8B Cherry Point VL
VMA-542 Tigers AV-8B Cherry Point WH
VMAT-203 Hawks AV-8B, TAV-8B Cherry Point KD
       
Back to Top      
       
MAW-3   El Toro  
MWHS-3   El Toro  
H&HS El Toro UC-12B El Toro 5T
H&HS Yuma UC-12B, HH-1N Yuma 5Y

MWSG-37

  El Toro  
MWSS-371 Sand Sharks   Yuma  
MWSS-372 Proud Professinal   Camp Pendleton  
MWSS-373 ACE Support   El Toro  
MWSS-374 Rhinos   29 Palms  

MACG-38

  El Toro  
MTACS-38   El Toro  
MTACS-38/Det.B   Camp Pendleton  
MWCS-38   El Toro  
MASS-3   Camp Pendleton  
MACS-1 (Rein)   Yuma/Cannon ADC  
MACS-1/Det.B (Rein)   El Toro  
LAADBat-3 Avenger, Stinger  Camp Pendleton  
       
Back to Top      
       

MAG-11

  El Toro  
MALS-11 Devilfish   El Toro TM
VMFA-314 Black Knights F-18A El Toro VW
VMFA-323 Death Rattlers F-18A El Toro WS
VMFA-531 Gray Ghosts F-18A El Toro EC
VMFA(AW)-121 Green Knights F-18D El Toro VK
VMFA(AW)-225 Vagabonds F-18D(R) El Toro CE
VMFA(AW)-242 Batman F-18D El Toro DT
VMFAT-101 Sharpshooter F-18A/B/C/D, T-34C El Toro SH
VMGR-352 The Raiders KC-130F/R El Toro QB

MAG-13

  Yuma  
MALS-13   Yuma YU
VMA-211 Avengers AV-8B Yuma CF
VMA-214 Black Sheep AV-8B Yuma WE
VMA-311 Tomcats AV-8B Yuma WL
VMA-513 Flying Nightmares AV-8B Yuma WF

MAG-16

  Tustin  
MALS-16 Fore Runners   Tustin WW
HMM-161 Greyhawks CH-46E Tustin YR
HMM-163 Ridge Runners CH-46E Tustin YP
HMM-164 Knightriders CH-46E Tustin YT
HMM-166 Sea Elk CH-46E Tustin YX
HMM-268 Red Dragons CH-46E Tustin YQ
HMH-361 Flying Tigers CH-53E Tustin YN
HMH-363 Red Lions CH-53D Tustin YZ
HMH-462 Heavy Haulers CH-53D Tustin YF
HMH-465 Warhorses CH-53E Tustin YJ
HMH-466 Wolfpack CH-53E Tustin YK
HMT-301 Windwalkers CH-46E Tustin SU
HMT-302 Phoenix CH-53A Tustin UT

MAG-24

  Kaneohe Bay  
MALS-24 Island Warriors   Kaneohe Bay  
VMFA-212 Lancers F-18C Kaneohe Bay WD
VMFA-232 Red Devils F-18C Kaneohe Bay WT
VMFA-235 Death Angels F-18C Kaneohe Bay DB
HMM-165 White Knights CH-46E  Kaneohe Bay YW
HMM-262 Flying Tigers CH-46E  Kaneohe Bay ET
HMM-265 Dragons CH-46E  Kaneohe Bay EP
HMM-364 Purple Foxes CH-46E Kaneohe Bay PF
HMH-463 Pegasus CH-53D Kaneohe Bay YH
       
Back to Top      
       

MAG-39

  Camp Pendleton  
MALS-39 Magicians   Camp Pendleton  
VMO-2 Hostage OV-10A/D Camp Pendleton UU
HMLA-169 Vipers UH-1N, AH-1W Camp Pendleton SN
HMLA-267 Stingers UH-1N, AH-1W  Camp Pendleton UV 
HMLA-367 Scarface UH-1N, AH-1W Camp Pendleton VT 
HMLA-369 Gunfighters UH-1N, AH-1W Camp Pendleton SM
HMLAT-303 Atlas UH-1N, AH-1W Camp Pendleton QT
       
MAW-4 (Reserve)   New Orleans  
MASD Andrews UC-12B Andrews 5A
MASD Belle Chasse CT-39G, UC-12B New Orleans EZ
VMFT-401 Snipers F-5E/F/N Yuma LS

MWSG-47

  Selfridge ANGB  
MWSS-471   Minneapolis  
MWSS-471/Det.A   Johnstown  
MWSS-471/Det.B   Selfridge ANGB  
MWSS-472   Willow Grove  
MWSS-472/Det.A   Wyoming/PA  
MWSS-472/Det.B   Chicopee/MA  
MWSS-473 Gargoyles   Miramar  
MWSS-473/Det.A Gargoyles   Fresno  
MWSS-473/Det.B Gargoyles   Fort Worth  
       
Back to Top      
       

MACG-48

  Great Lakes  
MTACS-48   Great Lakes  
MWCS-48 Roar of the Corps   Great Lakes  
MASS-6 Pacific Penguins   Great Lakes  
MASS-6/Det.A Pacific Penguins   Miramar  
MACS-23   Buckley AFB  
MACS-23/Det.A   Warren AFB  
MACS-24   Dam Neck  
MACS-24/Det.A   Fort Worth  
MACS-24/Det.B   Willow Grove  
LAAMBat-4 Avenger, Stinger  Pasadena  
LAAMBat-4/A.Batt Avenger, Stinger  Pasadena  
LAAMBat-4/B.Batt Avenger, Stinger  Atlanta  

MAG-41

  NAS Dallas  
MALS-41 Wranglers   NAS Dallas MY
MALS-41/Det.A Wranglers   NAS Memphis MY
MALS-41/Det.B Wranglers   NAS Glenview MY
VMFA-112 Cowboys F-18A NAS Dallas MA
VMA-124 Wistling Death A-4M, TA-4J NAS Memphis QP
VMGR-234 Bears KC-130T NAS Glenview GH
HML-776 Gangsters UH-1N NAS Glenview QL
HMH-777 CH-53A/D NAS Dallas QM

MAG-42

  NAS Atlanta  
MALS-42 War Hammers   NAS Atlanta MW
MALS-42/Det.A War Hammers   NAS Cecil  Field MW
MALS-42/Det.B War Hammers   NAS Norfolk MW
MALS-42/Det.C War Hammers   NAS New Orleans MW
VMO-4 OV-10A/D NAS Atlanta MU
VMFA-142 Flying Gators F-18A NAS Cecil  Field MB
HMLA-773 Red Dog UH-1N, AH-1W NAS Atlanta MP
HMM-774 Wild Goose CH-46E NAS Norfolk MQ
HML-767 UH-1N NAS New Orleans MM
       
Back to Top      
       

MAG-46

  El Toro  
MALS-46   El Toro  
MALS-46/Det.A   Camp Pendleton  
MALS-46/Det.B   NAS Alameda  
VMA-133 Golden Gaters A-4M NAS Alameda ME
VMFA-134 Smokes F-18A El Toro MF
HMM-764 Moonlight CH-46E El Toro ML
HMH-769 Titan CH-53E NAS Alameda MS
HMA-775 Coyotes AH-1W Camp Pendleton WR

MAG-49

  NAS Willow Grove  
MALS-49 Magicians   NAS Willow Grove  
MALS-49/Det.A Magicians   NAF Washington  
MALS-49/Det.B Magicians   Stewart  
MALS-49/Det.C Magicians   Johnstown  
MALS-49/Det.D Magicians   NAS South Weymouth  
VMA-131 Diamondbacks A-4M NAS Willow Grove QG
VMFA-321 Hell’s Angels F-18A NAF Washington MG
VMA-322 Gamecocks A-4M NAS South Weymouth QR
VMGR-452 Yankees KC-130T Stewart NY
HML-771 Hummers UH-1N  NAS South Weymouth QK
HMH-772 Flying Armadillos CH-53E NAS Willow Grove MT
HMA-775/Det.A Coyotes AH-1W Johnstown WG
       
Back to Top      


(AW) = All-weather
Bat = Battalion
Batt = Battery
Det = Detachment
HMH = Marine heavy helicopter squadron
HMLA = Marine light attack helicopter squadron
HMM = Marine medium helicopter squadron
HMT = Marine helicopter training squadron
H/HS = Headquarters / Headquarters quadron
LAAD = Low-altitude air defense
MACS = Marine air control squadron
MASD = Marine aviation support detachment
MASS = Marine air support squadron
MALS = Marine aviation logisitics squadron
MTACS = Marine tactical air command squadron
MWSS = Marine wing support squadron
MWCS = Marine wing communications squadron
MWHS = Marine wing headquarters squadron
TDY = Temporary duty

UDP = Unit deployment program
VMAQ = Marine electronic warfare squadron
VMAT = Marine attack training squadron
VMA = Marine attack squadron
VMFA(AW) = Marine all-weather fighter attack squadron
VMGR = Marine aerial refueler squadron
VMGRT = Marine aerial refueler/transport squadron
VMFA = Marine fighter attack squadron
VMFAT = Marine fighter attack training squadron

Historical Order of Battle for 2001

of the United States Marine Corps

 

 MAW-1     Camp Butler,Japan  MAW-3     Miramar,CA
MWSG-17  Camp Foster,Japan MWSG-37   Miramar,CA
MACG-18   Futenma,Japan MACG-38    Miramar,CA
MAG-12     Iwakuni,Japan MAG-11      Miramar,CA
MAG-24     Kaneohe Bay MAG-13      Yuma,AZ
MAG-36     Futenma,Japan MAG-16      Miramar,CA
MAG-39      Camp Pendleton,CA
 MAW-2     Cherry Point,NC  MAW-4 (Reserve) New Orleans,LA
MWSG-27  Cherry Point,NC MWSG-47   Selfridge ANGB,MI
MACG-28   Cherry Point,NC MACG-48    Great Lakes,IL
MAG-14     Cherry Point,NC MAG-41      Fort Worth,TX
MAG-26     New River,NC MAG-42      Atlanta,GA
MAG-29     New River,NC MAG-46      Miramar,CA
MAG-31     Beaufort,SC MAG-49      Willow Grove,PA
 HQ Units

Unit

Type

Base

Code
  HQ USMarine Corps    
HMX-1 Nighthawks CH-46E, CH-53D Quantico MX
HMX-1/Det.A Nighthawks VH-3D, VH-60N Anacostia Annex MX
MAWTS-1 aircraft & helicopter  Yuma  
       
MAW-1   Camp Butler,Japan  
MWHS-1   Camp Foster,Japan  
H&HS Futemna UC-12B Futenma,Japan 5F
H&HS Iwakuni UC-12B, HH-46G Iwakuni,Japan 5G
FMFPAC/Flight Section   Kaneohe Bay BZ

MWSG-17

  Camp Foster,Japan  
MWSS-171 America’s Squadron   Iwakuni,Japan  
MWSS-172   Futenma,Japan  

MACG-18

  Futenma,Japan  
MTACS-18   Futenma,Japan  
MTACS-18/Det.A   Iwakuni,Japan  
MWCS-18   Futenma,Japan  
MASS-2   Futenma,Japan  
MACS-4   Futenma,Japan  
LAADBatt-1 Avenger, Stinger  Futenma,Japan  
       
Back to Top      
       

MAG-12

  Iwakuni,Japan  
MALS-12 Marauders   Iwakuni,Japan  
VMFA-212 Lancers F-18C Iwakuni,Japan WD
VMFA F-18C (TDY) Iwakuni,Japan  
VMFA(AW) F-18D (TDY) Iwakuni,Japan  
VMAQ EA-6B (TDY) Iwakuni,Japan  

MAG-24

  Kaneohe Bay  
MALS-24 Island Warriors   Kaneohe Bay  
HMH-362 Ugly Angels CH-53D Kaneohe Bay YL
HMH-363 Red Lions CH-53D Kaneohe Bay YZ
HMH-463 Pegasus CH-53D Kaneohe Bay YH
HMT-301 Windwalkers CH-53D Kaneohe Bay SU

MAG-36

  Futenma,Japan  
MALS-36 Bladerunner   Futenma,Japan WX
HMM-262 Flying Tigers CH-46E  Futenma,Japan ET
HMM-265 Dragons CH-46E  Futenma,Japan EP
HMLA UH-1N, AH-1W (TDY) Futenma,Japan  
HMH CH-53E (TDY) Futenma,Japan  
VMA AV-8B (TDY) Futenma,Japan  
VMGR-152 Sumos KC-130R Futenma,Japan QD
       
Back to Top      
       
MAW-2   Cherry Point  
MWHS-2   Cherry Point  
VMR-1 C-9B, CT-39G, HH-46D Cherry Point 5C
H&HS Beaufort Swamp Foxes UC-12B, HH-46D Beaufort 5B
H&HS New River UC-12B New River 5D

MWSG-27

  Cherry Point  
MWSS-271 Workhorses   Bogue Field  
MWSS-272 Untouchables   New River  
MWSS-273 Sweathogs   Beaufort  
MWSS-274 Ironmen   Cherry Point  

MACG-28

  Cherry Point  
MTACS-28   Cherry Point  
MTACS-28/Det.A   New River  
MTACS-28/Det.B   Bogue Field  
MWCS-28 Spartans   Cherry Point  
MASS-1 Atlantic Nomads   Cherry Point  
MACS-2 Eyes of the MAGTF   Beaufort  
MACS-2/Det.A Eyes of the MAGTF   Bogue Field  
MACS-2/Det.B Eyes of the MAGTF   New River  
LAADBat-2 Avenger, Stinger  Cherry Point  
       
Back to Top      
       

MAG-14

  Cherry Point  
MALS-14   Cherry Point CN
VMAQ-1 Banshees EA-6B Cherry Point CB
VMAQ-2 Death Jesters EA-6B Cherry Point CY
VMAQ-3 Moon Dogs EA-6B Cherry Point MD
VMAQ-4 Sea Hawks EA-6B Cherry Point RM
VMA-223 Bulldogs AV-8B Cherry Point WP
VMA-231 Aces of Spades AV-8B Cherry Point CG
VMA-331 Bumblebees AV-8B Cherry Point VL
VMA-542 Tigers AV-8B Cherry Point WH
VMAT-203 Hawks AV-8B, TAV-8B Cherry Point KD
VMGR-252 Heavy Haulers KC-130F Cherry Point BH
VMGRT-253 Titans KC-130F Cherry Point GR
VMU-2 Night Owls RQ-2A Pioneer  Cherry Point FF

MAG-26

  New River  
MALS-26 Patriots   New River EL
HMLA-167 Warriors UH-1N, AH-1W New River TV
HMM-261 Raging Bulls CH-46E New River EM
HMM-264 Black Knights CH-46E New River EH
HMM-266 Fighting Griffins CH-46E New River ES
HMH-461 Ironhorse CH-53E New River CJ
VMMT-204 Raptors MV-22B New River GX
       
Back to Top      
       

MAG-29

  New River  
MALS-29 Wolverines   New River  
HMM-162 Golden Eagles CH-46E New River YS
HMM-263 Thunder Chickens CH-46E New River EG
HMLA-269 Gunrunners UH-1N, AH-1W New River HF
HMM-365 Blue Knights CH-46E New River YM
HMH-464 Condors CH-53E New River EN
HMT-302 Phoenix CH-53E, MH-53E New River UT

MAG-31

  Beaufort EX 
MALS-31 Stingers   Beaufort EX
VMFA-115 Silver Eagles F-18A Beaufort VE
VMFA-122 Crusaders F-18A Beaufort DC
VMFA-251 Thunderbolts F-18C Beaufort DW
VMFA-312 Checkerboards F-18C Beaufort DR
VMFA(AW)-224 Bengals F-18D Cherry Point WK
VMFA(AW)-332 Polka Dots F-18D Cherry Point EA
VMFA(AW)-533 Hawks F-18D Cherry Point ED
       
Back to Top      
       
MAW-3   Miramar  
MWHS-3   Miramar  
H&HS Miramar UC-12B, UC-35C Miramar 5T
H&HS Yuma UC-12B, HH-1N Yuma 5Y

MWSG-37

  Miramar  
MWSS-371 Sand Sharks   Yuma  
MWSS-372 Proud Professinal   Camp Pendleton  
MWSS-373 ACE Support   Miramar  
MWSS-374 Rhinos   29 Palms  

MACG-38

  Miramar  
MTACS-38   Miramar  
MTACS-38/Det.B   Camp Pendleton  
MWCS-38   Miramar  
MASS-3   Camp Pendleton  
MACS-1 (Rein)   Yuma/Cannon ADC  
MACS-1/Det.B (Rein)   Miramar  
LAADBat-3 Avenger, Stinger  Camp Pendleton  
       
Back to Top      
       

MAG-11

  Miramar  
MALS-11 Devilfish   Miramar TM
VMFA-232 Red Devils F-18C Miramar WT
VMFA-314 Black Knights F-18C Miramar VW
VMFA-323 Death Rattlers F-18C Miramar WS
VMFA(AW)-121 Green Knights F-18D Miramar VK
VMFA(AW)-225 Vagabonds F-18D(R) Miramar CE
VMFA(AW)-242 Batman F-18D Miramar DT
VMFAT-101 Sharpshooter F-18A/B/C/D, T-34C Miramar SH
VMGR-352 The Raiders KC-130F/R Miramar QB

MAG-13

  Yuma  
MALS-13   Yuma YU
VMA-211 Avengers AV-8B Yuma CF
VMA-214 Black Sheep AV-8B Yuma WE
VMA-311 Tomcats AV-8B Yuma WL
VMA-513 Flying Nightmares AV-8B Yuma WF

MAG-16

  Miramar  
MALS-16 Fore Runners   Miramar WW
HMM-161 Greyhawks CH-46E Miramar YR
HMM-163 Ridge Runners CH-46E Miramar YP
HMM-165 White Knights CH-46E  Miramar YW
HMM-166 Sea Elk CH-46E Miramar YX
HMH-361 Flying Tigers CH-53E Miramar YN
HMH-462 Heavy Haulers CH-53E Miramar YF
HMH-465 Warhorses CH-53E Miramar YJ
HMH-466 Wolfpack CH-53E Miramar YK
       
Back to Top      
       

MAG-39

  Camp Pendleton  
MALS-39 Magicians   Camp Pendleton  
HMLA-169 Vipers UH-1N, AH-1W Camp Pendleton SN
HMLA-267 Stingers UH-1N, AH-1W  Camp Pendleton UV 
HMLA-367 Scarface UH-1N, AH-1W Camp Pendleton VT 
HMLA-369 Gunfighters UH-1N, AH-1W Camp Pendleton SM
HMLAT-303 Atlas UH-1N, AH-1W Camp Pendleton QT
HMM-268 Red Dragons CH-46E Camp Pendleton YQ
HMM-364 Purple Foxes CH-46E Camp Pendleton PF
HMMT-164 Knightriders CH-46E Camp Pendleton YT
       
MAW-4 (Reserve)   New Orleans  
MASD Andrews UC-12B, C-20G Andrews 5A
MASD Belle Chasse UC-35C, UC-12B New Orleans EZ
VMFT-401 Snipers F-5E/F Yuma LS

MWSG-47

  Detroit  
MWSS-471   Fort Worth  
MWSS-471/Det.A   Minneapolis  
MWSS-471/Det.B   Green Bay,WI  
MWSS-472   Atlanta  
MWSS-472/Det.A   Wyoming/PA  
MWSS-472/Det.B   Detroit  
MWSS-473 Gargoyles   Miramar  
MWSS-473/Det.A Gargoyles   Fresno  
MWSS-473/Det.B Gargoyles   NAS Whidbey Island  
MWSS-474   NAS Willow Grove  
MWSS-474/Det.A   Johnstown,PA  
MWSS-474/Det.B   Westover AFB,MA  
       
Back to Top      
       

MACG-48

  Great Lakes  
MTACS-48   Great Lakes  
MWCS-48 Roar of the Corps   Great Lakes  
MASS-6 Pacific Penguins   Great Lakes  
MASS-6/Det.A Pacific Penguins   Miramar  
MACS-23   Buckley AFB  
MACS-23/Det.A   Warren AFB  
MACS-24   Dam Neck  
MACS-24/Det.A   Fort Worth  
MACS-24/Det.B   Willow Grove  
LAAMBat-4 Avenger, Stinger  Pasadena  
LAAMBat-4/A.Batt Avenger, Stinger  Pasadena  
LAAMBat-4/B.Batt Avenger, Stinger  Atlanta  

MAG-41

  NAS Fort Worth  
MALS-41 Wranglers   NAS Fort Worth MY
VMFA-112 Cowboys F-18A NAS Fort Worth MA
VMGR-234 Bears KC-130T NAS Fort Worth GH

MAG-42

  NAS Atlanta  
MALS-42 War Hammers   NAS Atlanta MW
MALS-42/Det.B War Hammers   NAS Norfolk MW
MALS-42/Det.C War Hammers   NAS New Orleans MW
VMFA-142 Flying Gators F-18A NAS Atlanta MB
HMLA-773 Red Dog UH-1N, AH-1W NAS Atlanta MP
HMM-774 Wild Goose CH-46E NAS Norfolk MQ
HMLA-775/Det.A Coyotes UH-1N, AH-1W NAS New Orleans MM
       
Back to Top      
       

MAG-46

  Miramar  
MALS-46   Miramar  
MALS-46/Det.A   Camp Pendleton  
MALS-46/Det.B   Edwards AFB  
VMFA-134 Smokes F-18A Miramar MF
HMM-764 Moonlight CH-46E Edwards AFB ML
HMH-769 Titan CH-53E Edwards AFB MS
HMLA-775 Coyotes UH-1N, AH-1W Camp Pendleton WR

MAG-49

  NAS Willow Grove  
MALS-49 Magicians   NAS Willow Grove  
MALS-49/Det.A Magicians   NAF Washington  
MALS-49/Det.B Magicians   Stewart  
VMFA-321 Hell’s Angels F-18A NAF Washington MG
VMGR-452 Yankees KC-130T Stewart NY
HMH-772 Flying Armadillos CH-53E NAS Willow Grove MT
HMLA-773/Det.A Red Dog UH-1N, AH-1W Johnstown WG
       
Back to Top      


(AW) = All-weather
Bat = Battalion
Batt = Battery
Det = Detachment
HMH = Marine heavy helicopter squadron
HMLA = Marine light attack helicopter squadron
HMM = Marine medium helicopter squadron
HMT = Marine helicopter training squadron
H/HS = Headquarters / Headquarters quadron
LAAD = Low-altitude air defense
MACS = Marine air control squadron
MASD = Marine aviation support detachment
MASS = Marine air support squadron
MALS = Marine aviation logisitics squadron
MTACS = Marine tactical air command squadron
MWSS = Marine wing support squadron
MWCS = Marine wing communications squadron
MWHS = Marine wing headquarters squadron
TDY = Temporary duty

UDP = Unit deployment program
VMAQ = Marine electronic warfare squadron
VMAT = Marine attack training squadron
VMA = Marine attack squadron
VMFA(AW) = Marine all-weather fighter attack squadron
VMGR = Marine aerial refueler squadron
VMGRT = Marine aerial refueler/transport squadron
VMFA = Marine fighter attack squadron
VMFAT = Marine fighter attack training squadron

Current Order of Battle

of the United States Marine Corps

 

 MAW-1     Camp Butler,Japan  MAW-3     Miramar,CA
MWSG-17  Camp Foster,Japan MWSG-37   Miramar,CA
MACG-18   Futenma,Japan MACG-38    Miramar,CA
MAG-12     Iwakuni,Japan MAG-11      Miramar,CA
MAG-24     Kaneohe Bay MAG-13      Yuma,AZ
MAG-36     Futenma,Japan MAG-16      Miramar,CA
MAG-39      Camp Pendleton,CA
 MAW-2     Cherry Point,NC  MAW-4 (Reserve) New Orleans,LA
MWSG-27  Cherry Point,NC MWSG-47   Selfridge ANGB,MI
MACG-28   Cherry Point,NC MACG-48    Great Lakes,IL
MAG-14     Cherry Point,NC MAG-41      Fort Worth,TX
MAG-26     New River,NC MAG-49      Willow Grove,PA
MAG-29     New River,NC  
MAG-31     Beaufort,SC   HQ Units
MAG-40     Camp Bastion,AFG  

Unit

Type

Base

Code
  HQ US Marine Corps    
HMX-1 Nighthawks VH-3D(8), VH-60N(6) CH-46E(6), CH-53R(5) Quantico MX
HMX-1/Det.A Nighthawks VH-3D, VH-60N Anacostia Annex MX
MAWTS-1 aircraft & helicopter  Yuma  
       
MAW-1   Camp Butler,Japan  
MWHS-1   Camp Foster,Japan  
H&HS Futemna UC-35D(3), UC-12F/R(1/1) Futenma,Japan 5F
H&HS Iwakuni UC-12R/W(2/2) Iwakuni,Japan 5G
FMFPAC/Flight Section C-20G(1) Kaneohe Bay BZ

MWSG-17

  Camp Foster,Japan  
MWSS-171 America’s Squadron   Iwakuni,Japan  
MWSS-172   Futenma,Japan  

MACG-18

  Futenma,Japan  
MTACS-18   Futenma,Japan  
MTACS-18/Det.A   Iwakuni,Japan  
MWCS-18   Futenma,Japan  
MASS-2   Futenma,Japan  
MACS-4   Futenma,Japan  

MAG-12

  Iwakuni,Japan  
MALS-12 Marauders   Iwakuni,Japan  
VMFA(AW)-242 Bat F-18D(12) Iwakuni,Japan DT
VMFA (UDP) F-18C (TDY) Iwakuni,Japan  
VMA (UDP) AV-8B (TDY) Iwakuni,Japan  
VMAQ (UDP) EA-6B (TDY) Iwakuni,Japan  
HMH (UDP) CH-53E (TDY) Iwakuni,Japan  

MAG-24

  Kaneohe Bay  
MALS-24 Island Warriors   Kaneohe Bay  
HMH-362 Ugly Angels CH-53D(10) Kaneohe Bay YL
HMH-363 Red Lions CH-53D(10) Kaneohe Bay YZ
HMH-463 Pegasus CH-53D(10) Kaneohe Bay YH

MAG-36

  Futenma,Japan  
MALS-36 Bladerunner   Futenma,Japan WX
MALS-36/Det.2 Bladerunner   Atsugi,Japan WX
HMM-262 Flying Tigers CH-46E(12) Futenma,Japan ET
HMM-265 Dragons CH-46E(12) Futenma,Japan EP
HMH-465 Warhorses (UDP) CH-53E(16) Futenma,Japan YJ
VMGR-152 Sumos KC-130J(11) Futenma,Japan QD
       
Back to Top      
       
MAW-2   Cherry Point  
MWHS-2   Cherry Point  
VMR-1 Roadrunners C-9B(2), UC-35D(2), C-40A(2), HH-46E(3) Cherry Point 5C
H&HS Beaufort
Swamp Foxes
UC-12B/R(1/1) Beaufort 5B
H&HS New River UC-12B/R(2/2) New River 5D

MWSG-27

  Cherry Point  
MWSS-271 Workhorses   Bogue Field  
MWSS-272 Untouchables   New River  
MWSS-273 Sweathogs   Beaufort  
MWSS-274 Ironmen   Cherry Point  

MACG-28

  Cherry Point  
MTACS-28   Cherry Point  
MTACS-28/Det.A   New River  
MTACS-28/Det.B   Bogue Field  
MWCS-28 Spartans   Cherry Point  
MASS-1 Atlantic Nomads   Cherry Point  
MACS-2 Eyes of the
MAGTF
  Cherry Point  
MACS-2/Det.A Eyes of the
MAGTF
  Bogue Field  
MACS-2/Det.B Eyes of the
MAGTF
  New River  
LAADBat-2 Avenger, Stinger  Cherry Point  
VMU-2 Night Owls RQ-7 Cherry Point  FF
       
Back to Top      
       

MAG-14

  Cherry Point  
MALS-14   Cherry Point CN
VMAQ-1 Banshees EA-6B(7) Cherry Point CB
VMAQ-2 Death Jesters EA-6B(7) Cherry Point CY
VMAQ-3 Moon Dogs EA-6B(7) Cherry Point MD
VMAQT-4 Sea Hawks (FRS) EA-6B(6) Cherry Point RM
VMA-223 Bulldogs AV-8B(14) Cherry Point WP
VMA-231 Aces of Spades AV-8B(14) Cherry Point CG
VMA-542 Tigers AV-8B(14) Cherry Point WH
VMAT-203 Hawks (FRS) AV-8B(14), TAV-8B(15) Cherry Point KD
VMGR-252 Heavy Haulers KC-130J(12) Cherry Point BH

MAG-26

  New River  
MALS-26 Patriots   New River EL
HMLA-167 Warriors UH-1N(9), AH-1W(18) New River TV
VMM-261 Raging Bulls MV-22B(12) New River EM
VMM-264 Black Knights MV-22B(12) New River EH
VMM-266 Fighting Griffins MV-22B(12) New River ES
HMH-461 Ironhorse CH-53E(16) New River CJ
HMLA-467 Sabre Rattlers UH-1N(9), AH-1W(18) Cherry Point CA
VMMT-204 Raptors (FRS) MV-22B(20) New River GX
VMX-22 Argonauts MV-22B New River MV
       
Back to Top      
       

MAG-29

  New River  
MALS-29 Wolverines   New River  
VMM-162 Golden Eagles MV-22B(12) New River YS
VMM-263 Thunder Chickens MV-22B(12) New River EG
HMLA-269 Gunrunners UH-1N(9), AH-1W(18) New River HF
VMM-365 Blue Knights MV-22B(12) New River YM
HMH-366 Hammerheads CH-53E(16) Cherry Point HH
HMH-464 Condors CH-53E(16) New River EN
HMT-302 Phoenix (FRS) CH-53E(17) New River UT

MAG-31

  Beaufort EX
MALS-31 Stingers   Beaufort EX
VMFA-115 Silver Eagles F-18A+(12) Beaufort VE
VMFA-122 Werewolves F-18C(12) Beaufort DC
VMFA-251 Thunderbolts F-18C(12) Beaufort DW
VMFA-312 Checkerboards F-18A+(12) Beaufort DR
VMFA(AW)-224 Bengals F-18D(12) Beaufort WK
VMFA(AW)-533 Hawks F-18D(12) Beaufort ED
VMFAT-501 Warlords F-35B(20) Eglin AFB  

MAG-40

  Camp Bastion/Afghanistan  
MWSS-371 Sand Sharks   Camp Bastion/Afghanistan  
VMA-214 Black Sheep AV-8B Camp Bastion/Afghanistan WE
VMGR-352 The Raiders KC-130J Camp Bastion/Afghanistan QB
HMLA-169 Vipers UH-1N, AH-1W Camp Bastion/Afghanistan SN
HMH-362 Ugly Angels CH-53D Camp Bastion/Afghanistan YL
HMH-772 Hustler CH-53E Camp Bastion/Afghanistan MT
VMU-2 Night Owls RQ-7 Camp Bastion/Afghanistan  FF
       
Back to Top      
       
MAW-3   Miramar  
MWHS-3   Miramar  
H&HS Miramar UC-35D(2), UC-12F/R(1/2) Miramar 5T
H&HS Yuma UC-12B/R(2/2), HH-1N(3) Yuma 5Y

MWSG-37

  Miramar  
MWSS-371 Sand Sharks   Yuma  
MWSS-372 Proud Professinal   Camp Pendleton  
MWSS-373 ACE Support   Miramar  
MWSS-374 Rhinos   29 Palms  

MACG-38

  Miramar  
MTACS-38   Miramar  
MTACS-38/Det.B   Camp Pendleton  
MWCS-38   Miramar  
MASS-3   Camp Pendleton  
MACS-1 (Rein)   Yuma/Cannon ADC  
MACS-1/Det.B (Rein)   Miramar  
LAADBat-3 Avenger, Stinger  Camp Pendleton  
VMU-1 Watchdogs RQ-7 29 Palms  
VMU-3 Phantoms RQ-7 29 Palms  
       
Back to Top      
       

MAG-11

  Miramar  
MALS-11 Devilfish   Miramar TM
VMFA-232 Red Devils F-18C(12) Miramar WT
VMFA-314 Black Knights F-18C(12) Miramar VW
VMFA-323 Death Rattlers F-18C(12) Miramar WS
VMFA(AW)-121 Green Knights F-18D(12) Miramar VK
VMFA(AW)-225 Vikings F-18D(R)(12) Miramar CE
VMFAT-101 Sharpshooter (FRS) F-18B/C/D(36), T-34C(3) Miramar SH
VMGR-352 The Raiders KC-130J(12) Miramar QB

MAG-13

  Yuma  
MALS-13   Yuma YU
VMA-211 Avengers AV-8B(14) Yuma CF
VMA-214 Black Sheep AV-8B(14) Yuma WE
VMA-311 Tomcats AV-8B(14) Yuma WL
VMA-513 Flying Nightmares AV-8B(14) Yuma WF

MAG-16

  Miramar  
MALS-16 Fore Runners   Miramar WW
HMM-161 Greyhawks MV-22B(12) Miramar YR
HMM-163 Ridge Runners CH-46E(12) Miramar YP
HMM-165 White Knights CH-46E(12) Miramar YW
HMM-166 Sea Elk CH-46E(12) Miramar YX
HMH-361 Flying Tigers CH-53E(16) Miramar YN
HMH-462 Heavy Haulers CH-53E(16) Miramar YF
HMH-465 Warhorses CH-53E(16) Miramar YJ
HMH-466 Wolfpack CH-53E(16) Miramar YK
       
Back to Top      
       

MAG-39

  Camp Pendleton  
MALS-39 Magicians   Camp Pendleton  
HMMT-164 Knightriders (FRS) CH-46E(18) Camp Pendleton YT
HMLA-169 Vipers UH-1N(9), AH-1W(18) Camp Pendleton SN
HMLA-267 Stingers UH-1N(9), AH-1W(18) Camp Pendleton UV
HMM-268 Red Dragons CH-46E(12) Camp Pendleton YQ
HMLAT-303 Atlas (FRS) UH-1N(10), AH-1W(18) Camp Pendleton QT
HMM-364 Purple Foxes CH-46E(12) Camp Pendleton PF
HMLA-367 Scarface UH-1N(9), AH-1W(18) Camp Pendleton VT
HMLA-369 Gunfighters UH-1Y(9), AH-1W(18) Camp Pendleton SM
HMLA-469 Vengeance UH-1N(9), AH-1W(18) Camp Pendleton SE
       
MAW-4 (Reserve)   New Orleans  
MASD Andrews UC-35D(3), UC-12B/R(1/1) Andrews AFB 5A
MASD Belle Chasse UC-35B(2), UC-12B/R(1/1) New Orleans EZ

MWSG-47

  Selfridge ANGB  
MWSS-471   Minneapolis  
MWSS-471/Det.A   Johnstown  
MWSS-471/Det.B   Selfridge ANGB  
MWSS-472   Willow Grove  
MWSS-472/Det.A   Wyoming/PA  
MWSS-472/Det.B   Chicopee/MA  
MWSS-473 Gargoyles   Miramar  
MWSS-473/Det.A Gargoyles   Fresno  
MWSS-473/Det.B Gargoyles   Fort Worth  
       
Back to Top      
       

MACG-48

  Great Lakes  
MTACS-48   Great Lakes  
MWCS-48 Roar of the Corps   Great Lakes  
MASS-6 Pacific Penguins   Great Lakes  
MASS-6/Det.A Pacific Penguins   Miramar  
MACS-23   Buckley AFB  
MACS-23/Det.A   Warren AFB  
MACS-24   Dam Neck  
MACS-24/Det.A   Fort Worth  
MACS-24/Det.B   Willow Grove  
LAAMBat-4 Avenger, Stinger  Pasadena  
LAAMBat-4/A.Batt Avenger, Stinger  Pasadena  
LAAMBat-4/B.Batt Avenger, Stinger  Atlanta  

MAG-41

  Fort Worth  
MAG-41/Det.A   Edwards AFB  
MALS-41 Wranglers   Fort Worth MY
VMFT-401 Snipers F-5F/N(1/12) Yuma LS
VMFA-112 Cowboys F-18A+(12) Fort Worth MA
VMGR-234 Bears KC-130T(12) Fort Worth GH
HMM-764 Moonlighters CH-46E(12) Edwards AFB ML

MAG-49

  Willow Grove  
MAG-49/Det.A   Robins AFB  
MAG-49/Det.B   Stewart  
MAG-49/Det.C   New Orleans  
MAG-49/Det.D   Chambers Field  
MALS-49 Magicians   Stewart  
VMGR-452 Yankees KC-130T(12) Stewart NY
HMH-772 Flying Armadillos CH-53E(6) Willow Grove MT
HMLA-773 Red Dog UH-1N(3), AH-1W(6) Robins AFB MP
HMLA-773/Det.A Red Dogs UH-1N(3), AH-1W(6) New Orleans WG
HMLA-773/Det.B Red Dogs UH-1N(3), AH-1W(6) Johnstown MM
HMM-774 Wild Goose CH-46E(12) Chambers Field MQ
       
Back to Top      


Figures in brackets indicate number of aircraft flown in each squadron.

 


(AW) = All-weather
Bat = Battalion
Batt = Battery
Det = Detachment
HMH = Marine heavy helicopter squadron
HMLA = Marine light attack helicopter squadron
HMM = Marine medium helicopter squadron
HMT = Marine helicopter training squadron
H/HS = Headquarters / Headquarters quadron
LAAD = Low-altitude air defense
MACS = Marine air control squadron
MASD = Marine aviation support detachment
MASS = Marine air support squadron
MALS = Marine aviation logisitics squadron
MTACS = Marine tactical air command squadron
MWSS = Marine wing support squadron
MWCS = Marine wing communications squadron
MWHS = Marine wing headquarters squadron
TDY = Temporary duty

UDP = Unit deployment program
VMAQ = Marine electronic warfare squadron
VMAT = Marine attack training squadron
VMA = Marine attack squadron
VMFA(AW) = Marine all-weather fighter attack squadron
VMGR = Marine aerial refueler squadron
VMGRT = Marine aerial refueler/transport squadron
VMFA = Marine fighter attack squadron
VMFAT = Marine fighter attack training squadron
VMU = Unmanned aerial vehicle squadron